วันอังคารที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561  

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
เข้าโรงเรียน
ออกโรงเรียน
ขาด
ลา
หัวหน้าระดับ
รายละเอียด
มัธยมศึกษาปีที่ 1
391
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 2
443
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 3
415
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 4
439
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 5
412
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 6
428
0
0
0
0
รวม
2529
0
0
0
0

 

** โปรแกรมจะแสดงผลได้ดี ควรเปิดด้วย Browser Chrome **