วันอังคารที่ 13 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561  

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
เข้าโรงเรียน
ออกโรงเรียน
ขาด
ลา
หัวหน้าระดับ
รายละเอียด
มัธยมศึกษาปีที่ 1
391
378
341
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 2
443
415
356
1
0
มัธยมศึกษาปีที่ 3
415
366
292
0
1
มัธยมศึกษาปีที่ 4
439
398
292
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 5
412
358
210
0
5
มัธยมศึกษาปีที่ 6
428
331
267
0
0
รวม
2529
2247
1760
1
6

 

** โปรแกรมจะแสดงผลได้ดี ควรเปิดด้วย Browser Chrome **