วันศุกร์ที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562  

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
เข้าโรงเรียน
ออกโรงเรียน
ขาด
ลา
หัวหน้าระดับ
รายละเอียด
มัธยมศึกษาปีที่ 1
390
336
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 2
443
338
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 3
415
296
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 4
433
272
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 5
410
242
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 6
427
106
0
0
0
รวม
2518
1590
0
0
0

 

** โปรแกรมจะแสดงผลได้ดี ควรเปิดด้วย Browser Chrome **